Xinren Wang

    Keywords: Tournament

New Faces (新人王 Xīnrén Wáng) tournament in China (literally 'King of the New People'). The final is a best-of-three match. In 2007 the age limit was changed from 30 to 20.

Time control: two hours of main time, followed by five periods of 60-second byo-yomi.

Year Winner Result Runner-up
1994 Liang Weitang 2-0 Wang Lei Sr.
1995 Shao Weigang 2-0 Wang Lei Sr.
1996 Chang Hao 2-1 Wang Yuhui
1997 Liu Jun 2-0 Wang Hui
1998 Zou Junjie 2-0 Luo Xihe
1999 Hu Yaoyu 2-0 Qiu Jun
2000 Liu Shizhen 2-0 Ding Wei
2001 Gu Li 2-0 Huang Yizhong
2002 Peng Quan 2-1 Qiu Jun
2003 Kong Jie 2-0 Hu Yaoyu
2004 Qiu Jun 2-1 Wang Xi
2005 Gu Li 2-0 Yin Hang
2006 Li Zhe 2-1 Wang Yao
2007 Zhou Ruiyang 2-1 Wang Lei Jr.
2008 Zhou Ruiyang 2-0 Tuo Jiaxi
2009 Shi Yue 2-0 Zhu Yuanhao
2010 Fan Tingyu 2-0 Yan Huan
2011 Fan Tingyu 2-0 Mao Ruilong
2012 Fan Tingyu 2-0 Huang Yunsong
2013 Tao Xinran 2-1 Fan Yunruo
2014 Yu Zhiying 2-1 Li Qincheng

Xinren Wang last edited by 151.29.67.245 on March 4, 2014 - 18:38
RecentChanges · StartingPoints · About
Edit page ·Search · Related · Page info · Latest diff
[Welcome to Sensei's Library!]
RecentChanges
StartingPoints
About
RandomPage
Search position
Page history
Latest page diff
Partner sites:
Go Teaching Ladder
Goproblems.com
Login / Prefs
Tools
Sensei's Library