ToyotaDensoCup/3rd

Sub-page of ToyotaDensoCup

Participants

Japan: Hane Naoki, Cho U, Takao Shinji, Rin Kaiho, Yoda Norimoto, Hikosaka Naoto, Cho Sonjin, Yuki Satoshi, Ryu Shikun, Seto Taiki
Korea: Lee Sedol, Choi Cheolhan, Lee Changho, Park Yeonghoon, Cho Hanseung, Park Jungsang, Ko Keuntae
China: Chang Hao, Kong Jie, Luo Xihe, Gu Li, Zhou Heyang, Peng Quan, Chen Yaoye
Taiwan: Zhou Junxun
North America: Feng Yun, Jiang Mingjiu
South America: Fernand Aguilar
Europe: Guo Juan, Alexander Dinerstein, Ilya Shikshin
Africa/Oceania/rest of Asia: Yang Shihai

First Round (Tokyo, 26 August 2006)

Peng Quan    1-0 Guo Juan
Zhou Junxun   1-0 Fernando Aguilar
Lee Changho   1-0 Alexandre Dinerchtein
Ko Keuntae   1-0 Luo Xihe
Lee Sedol    1-0 Yuki Satoshi
Park Younghoon 1-0 Seto Taiki
Cho U      1-0 Zhou Heyang
Gu Li      1-0 Ryu Shikun
Hane Naoki   1-0 Feng Yun
Yang Shihai   1-0 Ilja Shikshin
Kong Jie    1-0 Hikosaka Naoto
Cho Sonjin   1-0 Jiang Mingjiu
Cho Hanseung  1-0 Yoda Norimoto
Chang Hao    1-0 Rin Kaiho
Choi Cheolhan  1-0 Chen Yaoye
Park Jungsang  1-0 Takao Shinji

Second Round (Tokyo, 28 August 2006)

Kong Jie    1-0 Zhou Junxun
Peng Quan   1-0 Choi Cheolhan
Lee Sedol   1-0 Cho Sonjin
Cho U     1-0 Cho Hanseung
Hane Naoki   1-0 Ko Keuntae
Lee Changho  1-0 Gu Li
Park Younghoon 1-0 Yang Shihai
Chang Hao   1-0 Park Jungsang

Third Round (Tokyo, 30 August 2006)

Lee Changho  1-0 Peng Quan
Lee Sedol   1-0 Hane Naoki
Park Younghoon 1-0 Chang Hao
Cho U     1-0 Kong Jie

Semi-finals or Fourth Round (Tokyo, 1 September 2006)

Lee Sedol   1-0 Lee Changho
Cho U     1-0 Park Younghoon

Finals or Fifth Round (Tokyo, January 2007)

Lee Sedol   2-1 Cho U

ToyotaDensoCup/3rd last edited by tapir on February 13, 2011 - 12:00
RecentChanges · StartingPoints · About
Edit page ·Search · Related · Page info · Latest diff
[Welcome to Sensei's Library!]
RecentChanges
StartingPoints
About
RandomPage
Search position
Page history
Latest page diff
Partner sites:
Go Teaching Ladder
Goproblems.com
Login / Prefs
Tools
Sensei's Library