hoicovay

PageType: HomePage    

This page or section is in the vietnamese language.


Hiện tại, hoicovay ko c̣n hoạt động. Mời các bạn tham gia 2 diễn đàn cờ vây thay thế sau:

Diễn đàn cờ vây Hà Nội: [ext] http://vietnamgoclub.org

Diễn đàn cờ vây VIệt Nam (tiền thân là hoicovay.com và covay.org): [ext] http://vncovay.org hoặc [ext] http://vncovay.org/forum

Room Hoi co vay Viet Nam tren KGS la noi gap go va trao doi kinh nghiem choi co vay cua cac thanh vien hoicovay. Ngoai ra con co to chuc hoc va choi co cho nguoi Viet Nam.

    • Hiện tại Room này đă ngừng hoạt động.

Các thông tin khác :

Trong room Hoi co vay Viet Nam con co to chuc giai co vay de cac ban duoc giao luu hoc hoi. De co the tham gia, hay gui mail hoac lien he toi bigo11. Các giải cờ vây và các bài giảng đă được chuyển về [ext] http://vncovay . Bigo11 hiện là mod phụ trách trang chủ vncovay.

Good luck all ! Chuc cac ban vui ve !


Hội cờ vây's League: HCVLeague


hoicovay last edited by Phelan on January 13, 2009 - 13:59
RecentChanges · StartingPoints · About
Edit page ·Search · Related · Page info · Latest diff
[Welcome to Sensei's Library!]
RecentChanges
StartingPoints
About
RandomPage
Search position
Page history
Latest page diff
Partner sites:
Go Teaching Ladder
Goproblems.com
Login / Prefs
Tools
Sensei's Library