KGS - Bulgarian Translation

    Keywords: Software, Online Go

This page or section is in the bulgarian language.


Bugs in the BG translation of KGS client & web pages.

Грешки в превода на КГС. Ако откриете грешки, моля напишете тук грешната (сбърканата) дума/фраза/изречение и евентуално кога се появява. Така ще може да се търси по сбъркания текст и да се коригира преводът.

Клиент

 • Вече коригирани в следващата версия
  • "Хнд" за хенди е прекалено дълго в списъка на игрите, трябва да е само "Х".
  • "Хд -> "Ход" в списъка на игрите (за да се различава по-добре от "Х" - хенди)
  • бутон "Отваряне на SGF файл" -> "Отваряне на SGF": за да се смали малко началният прозорец
  • В меню "KGS Плюс" "За CGoban" трябва да е "За KGS Плюс".
  • В края на играта: "Белите/Черните (ник) печели с ...." трябва да е "... печелЯТ с ...". Същото, когато "Белите/Черните се предаде, черните/белите печели играта".
  • Меню "Потребител": "Преглед на информацията за потребителя" -> по-добра фраза (напр. "Информация за потребител"?)
  • В "Статистики": Потребители/Потребители (Users/Accounts) -> Потребители/Регистрирани
  • "Няма потребител XXX на тази система" -> "Потребител XXX не съществува."
  • "Отдавна не сте използвали KGS клиента": грешно поставени запетаи.
 • Некоригирани
  • Rated -- по добър превод? -- сега е "(игра) с рейтинг"
  • По-добър превод за автомач? играй сега? намери противник?

Уеб

 • въведете тук

КГС Уики

 • въведете тук

KGS - Bulgarian Translation last edited by tapir on April 22, 2014 - 22:35
RecentChanges · StartingPoints · About
Edit page ·Search · Related · Page info · Latest diff
[Welcome to Sensei's Library!]
RecentChanges
StartingPoints
About
RandomPage
Search position
Page history
Latest page diff
Partner sites:
Go Teaching Ladder
Goproblems.com
Login / Prefs
Tools
Sensei's Library